Weee

Ett producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige redan 2001. Samma år startade Elretur, ett samarbete mellan producenterna och kommunerna. Fram till i dag har vi i Sverige samlat in nära en miljon ton elavfall, ett resultat som gör oss världsledande.

WEEE-Direktivet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/96/EG
av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

Ett EU direktiv notifierades under 2002 och trädde i kraft år 2005 varvid den svenska WEEE-förordningen anpassades till Eu-Direktivet.

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
WEEE-direktivet – svenska
WEEE-direktivet – engelsk

Ny förordning

Producentansvar för elektriska och elektroniska produkter

Från den 13 augusti 2005 gäller en förordning (SFS 2005:209 ) omfattande producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, WEEE.

Företag som för in och sätter elektriska och elektroniska produkter på den svenska marknaden är skyldiga att registrera sig och rapportera in uppgifter till Naturvårdsverket, EE-registret.

Produkter som omfattas indelas i följande grupper:
1. Stora hushållsapparater
2. Små hushållsapparater
3. IT-, telekommunikations- och kontorsutrustning
4. Hemutrustning (TV-, audio- och videoutrustning)
5. Belysningsutrustning
6. Elektriska och elektroniska verktyg
7. Leksaker samt fritids- och sportutrustning
8. Medicinteknisk utrustning
9. Övervaknings- och kontrollutrustning MP3-spelare
10. Automater

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
Förordning (2005:209) om producentansvar för WEEE-produkter
Lagar och regelverk
EE-Registret

Producentansvar

Producentansvaret innebär att den som sätter elektriska och elektroniska produkter (WEEE-produkter) på marknaden skall:

Fullständig information hittar du på nedan länk:
EE-registret

Insamlingssystem

El-kretsen

El-Kretsen driver ett rikstäckande system för insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

Systemet kallas Elretur och drivs i samarbete med landets kommuner. Samarbetet innebär att:
Kommunerna ordnar bemannade mottagningsstationer, oftast detsamma som återvinningscentralerna, där hushållen kostnadsfritt får lämna sitt el-avfall. Genom anslutning till El-kretsen fullgör producenten sina förpliktelser avseende producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

El-kretsen kan rapportera till EE-registret
Vad som är nytt för i år, 2009, är att El-kretsen erbjuder sina medlemmar att rapportera till EE-registret för de som vill det.

Ytterligare information hittar du på nedan länk:
Elkretsen

RoHS Direktivet

The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)
Begränsning av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter vilket träder i kraft den 1 juli 2006. RoHs direktivet innebär att nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på marknaden inte får innehålla bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, PBB och/eller PBDE.

Ytterligare information hittar du på nedan länkar:
BATTERIER OMFATTAS EJ AV RoHs-Direktivet (KEMI)
EPBA Relationship between the Battery Directive and the WEEE & RoHS Directive
Europeiska kommissionen
Aktuellt om RoHS-direktivet